Koiratanssi

Koiratanssi on vapaamuotoinen ja monipuolinen harrastuslaji, jossa koirankoulutustaitojen lisäksi korostuu saumaton yhteistyö, luovuus ja musiikin tulkinta.

Koiratanssissa on kolme eri lajia: freestyle eli vapaatanssi (FS), heelwork to music eli seuraaminen musiikin tahdissa (HTM) ja ryhmäkilpailu. Freestyle- ja heelwork to music -kilpailuissa kilpaillaan koirakoittain kolmessa luokassa: alokas- (ALO), avoin (AVO) ja voittajaluokka (VOI). Ryhmäkilpailu ei ole sidoksissa laji- tai luokkarajoihin

FREESTYLE (FS)

Freestyle-eli vapaatanssiesityksessä koiran ja ohjaajan liike sidotaan sujuvaksi ohjelmakokonaisuudeksi, jossa luovuus, taiteellisuus ja musiikin tulkinta ovat keskeisessä osassa. Freestyleohjelma rakentuu erilaisista koiralle opetettavista liikkeistä, jotka ohjaaja saa vapaasti valita. Seuraamista ei tule olla esityksestä enempää kuin korkeintaan 25 %.

Ohjelman tulisi antaa valittua musiikkia tulkiten tasapainoinen kuva koiran liikunnallisuudesta, tarkkaavaisuudesta ja yhteistyöhalukkuudesta ohjaajan oman liikunnan sulautuessa saumattomasti kokonaisuuteen. Suorituksessa arvostetaan yhteistyötä, tasapainoa ja koiran osaamista esille tuovien liikkeiden taitavaa käyttöä. Koiran ikä, rakenne ja rotutyyppi otetaan arvostelussa huomioon.

HEELWORK TO MUSIC (HTM)

HTM:ssa eli seuraamisessa musiikin tahdissa koiran ja ohjaajan esittämä kaunis seuraaminen sidotaan siirtymäliikkeillä sujuvaksi ohjelmakokonaisuudeksi, jossa luovuus, taiteellisuus ja musiikin tulkinta ovat keskeisessä osassa. Vähintään 75 % ohjelmasta tulee olla seuraamista, joka tapahtuu määritellyissä positioissa, joita on 10 erilaista. Positiolla tarkoitetaan koiran asemaa suhteessa ohjaajaan seuraamisen aikana. Tämän aseman tulee säilyä samanlaisena esitetystä liikesuunnasta tai -nopeudesta riippumatta. Ohjelmassa halutaan ihailla laadukasta seuraamista.

RYHMÄKILPAILU

Ryhmäkilpailussa ei ole mahdollisuutta luokkanousuihin tai koulutustunnuksiin, koska kyse on useamman koiran yhteissuorituksesta. Ryhmäkilpailuun voi osallistua yksi ohjaaja ja useampi koira tai useampi koira useamman ohjaajan kanssa. Lajissa ei ole rajoitettu tarkemmin freestyle- ja seuraamisliikkeiden välisiä suhteita, vaan kumpaakin saa esittää vapaasti ohjelman aikana.

Koiratanssikilpailun säännöt ja kilpailuohje löytyy:

https://www.virkku.net/index.cfm?template=dynamic.cfm&sivuId=3

Lisätietoa koiratanssista löytyy

http://tahtitassut.fi/koiratanssi/