Epäviralliset kokeet

5.11.2022 epävirallinen KEK 1 -koe Kirsujen jäsenille, tuomari Isa Fagerstedt.