Tottelevaisuuskoulutus

Tottelevaisuuskoulutusta järjestetään kouluttajaresurssien puitteissa monella eri tasolla. Pentukurssilla harjoitellaan toimimista vieraassa ympäristössä, yhteistyötä omistajan kanssa ja luodaan pohjaa erilaisiin
koiraharrastuksiin. Arkitottelevaisuus on jokaisen koiranomistajan kurssi, jossa opetellaan koiran hallinnassa ja kouluttamisessa tarvittavia taitoja. Tottelevaisuuskokeisiin tähtääville järjestetään omia koulutuksia, joissa opetellaan kokeissa vaadittuja liikkeitä.

Koiran perustottelevaisuus on tärkeää myös kaikissa muissa koiraharrastuslajeissa.