Vapaaharjoittelu

Vapaaharjoittelun säännöt

 • Vapaaharjoittelu oikeus on ohjaajakohtainen
 • Vapaaharjoittelu tarkoittaa ilman ohjausta tapahtuvaa suunnitelmallista harjoittelua.
 • Vapaaharjoitteluoikeus ei oikeuta varaamaan kenttää koulutusta varten.
 • Vapaatreenaaminen tapahtuu halliin saapumisjärjestyksessä.
 • Vapaatreeniaikaa ei voi varata itselleen esimerkiksi lämmittelylenkin ajaksi tuomalla tavarat halliin, vaan jokainen kentän vapautumista odottava odottaa vuoroaan hallissa. Ilmoita, että olet tulossa vapaaharjoittelemaan.
 • Mikäli kentän reunalla on treenivuoroaan odottavia, tulee kentällä harjoittelevan ottaa tämä huomioon. Yhden vapaaharjoittelijan harjoitusaika on noin 15-20 minuuttia. Aika katsotaan hallin kellosta.
 • Vapaatreeniaika on ohjaajakohtainen. Vapaaharjoitteluun käytettävä aika ei pitene,
  vaikka ohjaaja harjoittelisi useamman kuin yhden koiran kanssa.
 • Kentällä voi harjoitella useampi koirakko kerrallaan, mikäli vapaaharjoittelijat näin sopivat. Kentän jakaminen ei pidennä harjoitteluaikaa, vaan seuraavan vapaatreenaajan saapuessa, kentän tulee vapautua kohtuullisessa ajassa (15-20 minuuttia).
 • Vapaaharjoittelun aikana hallin ovea ei laiteta auki-asentoon, vaan ovesta kuljetaan tägillä tai numerokoodilla.

Vapaaharjoittelua oikeutta voivat hakea Lohjan Kirsut ry:n jäsenet alla olevien lomakelinkkien kautta. Vapaaharjoittelun hinnasto löytyy oheista taulukosta.

Tägien palautukset sovitaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vapaaharjoittelu (a) lohjankirsut.fi.

Vapaaharjoittelu vuodelle 2022

VAPAAHARJOITTELUVUOROT 2021

Vuoden 2021 alusta viikonloppuiltaisin on koko hallin vapaaharjoitteluvuorot agilitylle, rally-tokolle ja tokolle syyskokouksen päätöksen mukaisesti. Seuraavassa on tarkemmat ohjeet vapaaharjoitteluvuoroista.

Parittomat viikot: lauantaisin agility klo 18.00–21.00, sunnuntaisin rally-toko klo 18.00-19.00 ja toko klo 19.00-21.00.

Parilliset viikot: lauantaisin rally-toko klo 18.00–19.00 ja toko klo 19.00-20.00, sunnuntaisin agility klo 18.00-21.00.

 • Ulkopuolisilla varauksilla ja yhdistyksen tapahtumilla on etusija varauskalenterissa, mutta jos näitä ei ole, vapaaharjoitteluvuorot pidetään. Peruuntuneita vapaaharjoitteluvuoroja ei korvata.
 • Vapaaharjoitteluvuoroilla koko halli on varattu kyseiselle lajille ja vapaaharjoittelijoilla on oikeus yhdistää kentät.
 • Harjoittelijoiden on yhdessä huolehdittava siitä, ettei kukaan joudu yksin laittamaan väliaitoja takaisin ja korjaamaan painavia esteitä vasemmalta kentältä pois. Jos harjoittelijoita on hyvin vähän, on mahdollista syytä pohtia, onko mielekästä siirtää väliaitoja ainakaan kokonaan pois.
 • Vapaaharjoitteluvuoron lopuksi väliaidat on palautettava paikoilleen.
 • Oikealle kentälle tulee jättää kontaktiesteitä tai valmis rata.
 • Lisäksi on huolehdittava siitä, etteivät esteet seinustoilla ole pinottuna toistensa eteen niin, että esteitä on vaikea ottaa käyttöön.
 • Vasen kenttä tulee tyhjentää ja esteet siirtää kiinteille seinustoille.
 • Esteitä ei saa laittaa peilin eteen eikä agilityesteitä pinota tokoesteiden eteen.
 • Jos sunnuntaina on tokokoe aamulla, väliaitoja ei tarvitse palauttaa illalla paikoilleen.
 • Muuten vapaaharjoitteluvuoroilla noudatetaan yleisiä vapaaharjoittelun ohjeita.

Vuoden 2018 alusta hinnoittelu muuttuu vapaaharjoittelun osalta niin, että talkoopisteitä käyttämällä hinta on nykyistä hintaa edullisempi ja ilman talkoopisteitä nykyistä kalliimpi. Talkoopisteet pitää olla tehtynä ennen vapaaharjoittelujakson alkamista. Kannattaa siis kerätä talkoopisteitä nyt vuoden aikana, kun on vielä hyvin aikaa ja paljon tapahtumia, joissa talkoolaisia tarvitaan.

Vapaaharjoittelu jäsenille 2021


Kesto
Ajanjakso
Hinta
12 kk 1.1.-31.12
180 € tai 90 € + 12 pistettä
6 kk 1.1.-30.6. tai 1.7.-31.12
120 € tai 60 € + 6 pistettä
3 kk 1.1–31.3., 1.4–30.6., 1.7.–30.9. tai 1.10.–31.12
80€ tai 40 € + 3 pistettä
1 kk kuukauden1.-viimeinen päivä
50 € tai 25 € + 1 piste
Tägin panttimaksu jäsenille
15 €