Hallin säännöt

Kirsu-hallin säännöt löytyvät alta sekä tiedostona TÄSTÄ linkistä.

Noudattamalla yhteisiä sääntöjä voimme pitää seuran ilmapiirin hyvänä ja hallin meille kaikille mukavana paikkana harrastaa koiriemme kanssa.

Harjoittelijan vastuu

 • Hallin käyttäjä on itse vastuussa itsestään, koirastaan sekä sen mahdollisesti muille käyttäjille aiheuttamista vahingoista. Jokainen treenaa hallilla omalla vastuullaan.
 • Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä ja vastaa siitä, että tilat ovat luovutettaessa samassa/siistimmässä kunnossa kuin vastaanotettaessa.
 • Hallin käyttäjä sitoutuu korvaamaan hallille tai esteille aiheuttamansa vahingot.
 • Halliin tulevien koirien tulee olla SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja.
 • Hallin käyttäjän tulee ilmoittaa vahingoista (toisten aiheuttamista tai omista) heti hallin yhteyshenkilölle.

Kouluttajan vastuu

 • Kouluttaja kertoo treeneihin osallistuville, missä koiraa tulee ulkoiluttaa ja varmistaa kysymällä ohjaajilta, että koirat ovat ulkoilleet ennen hallille tuloa.
 • Kouluttaja ilmoittaa ryhmäläisille, että käytössä on sakkomaksu, jos koira tekee tarpeensa sisätiloissa. Sakkomaksun hinta sekä tarkemmat ohjeet kohdassa 3. Siisteys.
 • Jos sakkomaksua ei makseta ja jos koira tekee tarpeensa sisälle toistuvasti, seuraa tästä treeni/hallipaikan menettäminen.
 • Kouluttaja huolehtii, että hallin oven sähkölukko on kiinni-asennossa koulutuksen päätyttyä.
 • Kouluttaja tarkastaa, että kenttä on turvallinen ennen kuin koiria päästetään vapaana kentälle. Esimerkiksi agilityesteet täytyy olla asianmukaisesti kasattu eikä liian lähellä toisiaan tai seiniä.

Siisteys

 • Puhdista kenkäsi ja koirasi hiekasta, kurasta ja lumesta ennen halliin sisälle menoa, näin matto pysyy mahdollisimman hyväkuntoisena ja puhtaana.
 • Käytä hallissa keinonurmelle soveltuvia kenkiä. On suositeltavaa pitää hallissa eri kenkiä kuin ulkona, näin matto säilyy puhtaampana.
 • Halli ja sen ympäristö on pidettävä siistinä, siivoa siis roskasi. Koirien jätökset heitetään ulkona olevaan roska-astiaan. Koirien ulkoilutus tapahtuu hallilta Pallotien suuntaan eli hallin pihalta oikealle. Koirien ei saa antaa pissata hallin seinustalle.
 • Tupakointi on kielletty hallissa ja sen seinustalla. Jos tupakoit, siivoa myös tumpit.
 • Ulkoiluta koirasi kunnolla ennen harjoituksia ja tarvittaessa harjoitusten välillä, jotta halliin ei tulisi pissa- tai kakkavahinkoja. Koiran jätökset on siivottava välittömästi, siihen tarkoitetuilla välineillä ja aineilla. Siivousaineita ja välineitä löytyy kummaltakin kentältä sekä hallin vessan käytävältä. HUOM! pissa-, kakka- ja oksennussakko 10 €. Sakko koskee kaikkia, myös pentuja. Sakko tulee maksaa Lohjan Kirsujen tilille välittömästi. Tilinumero: IBAN FI97 5720 2320 2369 57 Viite: 51978. Hallilla tilisiirtoja sakon maksua varten.
 • Kerää hallin lattialle pudonneet makupalat pois. Tarjoa koiralle vettä mieluiten omasta kupista. Jos käytät hallin kuppeja, älä jätä niitä lattialle, vaan laita tyhjänä hyllyyn.
 • Narttu, jolla on juoksuaika, voi tulla halliin juoksuhousuissa. Juoksuinen narttu saa olla hallissa vain oman treenivuoronsa aikana. Kouluttajalle on hyvä ilmoittaa juoksuista.
 • Halli on koirien treenipaikka, ei leikkikenttä. Älä siis anna koirien juosta hallissa temmeltämässä.

Ohjeita treeneihin

 • Keinonurmen suojelemiseksi esteitä ei saa raahata. Jos et pysty nostamaan, älä siirrä!
 • Vasemmanpuoleiselta kentältä (ns. tokokenttä) korjataan agilityesteet esteet pois treenien jälkeen. Hallin oikealla puolella (ns. agilitykenttä) jätetään agilityesteet kentälle. Jos A, puomi tai keinu on siirretty treenien ajaksi syrjään, ne palautetaan kentälle.
 • Jos muutat kontaktiesteiden korkeuksia, ne on palautettava takaisin harjoittelun päätyttyä.
 • Esteet siirretään hallin kiinteille seinille, ei keskiosan aidan viereen, ja mahdollisuuksien mukaan niille osoitetuille paikoille.
 • Hallissa koiran tulee olla aina ohjaajansa hallinnassa. Pidä koirasi kytkettynä, mikäli et ole harjoitteluvuorossa.
 • Tavoitteena on antaa koulutus- ja suoritusrauha hallissa treenaaville, pyri siis pitämään koirasi odotteluaikana hiljaisena. Koira voi odottaa vuoroaan esimerkiksi häkissä tai autossa, jos sää on sille sopiva.
 • Ohjaamattoman harjoittelun (esim. vapaaharjoittelu) aikana treenaajan velvollisuus on tarkastaa, että kenttä on turvallinen ennen kuin hän päästää koiran vapaana kentälle. Esimerkiksi agilityesteet täytyy olla asianmukaisesti kasattu eikä liian lähellä toisiaan tai seiniä.

Käytännön vinkkejä

 • Valokatkaisijat ovat ulko-oven vieressä (sisääntulon oikealla puolella). Valot sytytetään halliin kaikista kolmesta katkaisijasta. Muista lähtiessä sammuttaa valot kaikista kolmesta katkaisijasta.
 • Esteitä ei saa siirtää kentältä toiselle. Jos lainaat toiselta kentältä jotakin, palauta se treenin jälkeen takaisin.
 • Numeroita ei saa siirtää kentältä toiselle. Jos lainaat, palauta ne takaisin. Pienet numerot oikealle (agility)kentälle ja isot numerot vasemmalle (toko)kentälle.
 • Hallin ovea ei saa kiilata auki, sillä sähkölukko menee vikatilaan.
 • Hallin ovi pidetään aina lukossa, ellei hallilla ole koulutusta.
 • Ensiaputarvikkeet löytyvät valkoisesta ensiapukaapista wc-käytävästä ja molemmilta kentiltä.
 • Siivoustarvikkeita on hallin wc-käytävässä erityisesti isommille vahingoille ja lisäksi pienempiä vahinkoja varten molempien kenttien laidalla.
 • Ilmoita havaitsemistasi puutteista, ongelmista sekä rikkonaisista esteistä sähköpostilla halli@lohjankirsut.fi.

Varauskalenteri

 • Hallin varauskalenteri sijaitsee osoitteessa kirsuhalli.skedda.com.
 • Varauskalenteri on julkinen ja siihen merkitään yhdistyksen koulutukset ja tapahtumat, ulkopuoliset varaukset sekä vapaaharjoittelijoiden varaukset.
 • Ulkopuoliset varaukset tehdään hallivastaavan kautta ja niistä maksetaan hallin hinnaston mukainen vuokra. Hinnasto löytyy osoitteesta www.lohjankirsut.fi/kirsuhalli/hallin-hinnasto.

Vapaaharjoittelun ja kaverivuoron säännöt löytyvät vapaaharjoittelusivulta.

Sääntörikkomukset

 • Jos jäsen rikkoo hallin tai vapaaharjoittelun sääntöjä, seurauksena on huomautus tai hallin käyttöoikeuden menettäminen.
 • Halli- tai vapaaharjoitteluvastaava voi antaa jäsenelle huomautuksen sääntörikkomuksesta. Huomautus laitetaan tiedoksi puheenjohtajalle. Puheenjohtaja voi myös itse huomauttaa jäsentä sääntörikkomuksesta.
 • Jos huomautettu jäsen syyllistyy uudelleen sääntörikkomukseen, häntä voidaan rangaista hallin käyttökiellolla.
 • Käyttökiellolla voidaan myös rangaista jäsentä suoraan ilman huomautusta, jos rike on ollut vakava ja aiheuttanut vakavan vaaratilanteen muille hallin käyttäjille tai yhdistyksen omaisuudelle.
 • Käyttökieltopäätöksen tekee aina yhdistyksen hallitus, joka määrittelee kiellon keston.
 • Käyttökiellon saanut jäsen ei ole oikeutettu saamaan hyvitystä mahdollisesta käyttämättä jääneestä vapaaharjoitteluoikeudesta.

Säännöt päivitetty ja hyväksytty viimeksi yhdistyksen syyskokouksessa 3.11.2022.